Корисні посилання та матеріали

1. Закон України "Про інформацію"
2. Закон України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах"
3. Закон України "Про телекомунікації"
4. Закон України "Про захист персональних даних"
5. Закон України "Про Національний банк"
6. Закон України "Про банки та банківську діяльність"
7. Постанова НБУ №22 "Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні у національній валюті"
8. Постанова НБУ №254 "Про затвердження Положення про організацію операційної діяльності у банках України"
9. Постанова НБУ №357 “Про затвердження Положення про порядок формування, зберігання та знищення електронних архівів у Національному банку України та банках України"
10. Постанова НБУ № 474 "Про набуття чинності стандартами управління інформаційною безпекою у банківській системі України"
11. Система управління інформаційною безпекою. Вимоги (ISO/IEC 27001:2005, MOD)
12. Зведення правил управління інформаційною безпекою (ISO/IEC 27002:2005, MOD)